ANBI

HaAC heeft de zogenoemde ANBI-status. Dat houdt in dat we bij de Belastingdienst geregistreerd staan als een Algemeen Nut Beogende Instelling. In het kader van de ANBI-status steltHaAC een aantal relevante documenten hieronder beschikbaar.

De statutaire gegevens van HaAC:
RSIN 816750178 / KVK 41160007
Rechtsvorm: Stichting
Statutaire naam: Stichting HaAC, Haags Architectuur Café
Statutaire zetel: Gemeente ‘s-Gravenhage

Contact: info@haac.nu
Postadres: Theresiastraat 351, 2593 AM Den Haag

Jaarverslag 2016
Jaarcijfers 2016
Jaarplan 2017

Statutaire bestuurssamenstelling:
Stichting Haags Architectuur Café: De HaAC commissie bestaat uit vrijwilligers en het bestuur is tevens onbezoldigd.
Bestuur:  Melvin Kaersenhout (voorzitter), Judith Schotanus (secretaris), Lindy Schuin (penningmeester)
Commissie: De activiteiten van het HaAC worden georganiseerd door Barbara Wieland, Christina Kaiser, Dolf Langerak, Leo Oorschot, Paul de Vries,  Tim de Boer, Viktor Kroes en Vivian Hofstede

Doelstelling HaAC:

  • Het leveren van een stimulerende en constructieve bijdrage aan het architectuurklimaat in de regio ’s-Gravenhage.
  • Het bevorderen van de dialoog over architectuur, stedenbouw en interieur vanuit verschillende invalshoeken en een brede maatschappelijke context in de meest brede zin des woords.
  • Het stimuleren van het bewustzijn voor architectonische kwaliteit bij organisaties, de vakgemeenschap en het brede publiek.