Wie zijn we?

Stichting Haags Architectuur Café: De HaAC commissie bestaat uit vrijwilligers en het bestuur is tevens onbezoldigd.

Commissie: De activiteiten van het HaAC worden georganiseerd door Barbara Wieland, Christina Kaiser, Dolf Langerak, Leo Oorschot, Paul de Vries,  Tim de Boer, Viktor Kroes, Vivian Hofstede, Melvin Kaersenhout, Judith Schotanus en Lindy Schuin.

Bestuur:  Melvin Kaersenhout (voorzitter), Judith Schotanus (secretaris), Lindy Schuin (penningmeester)