Wat doen we?

Het Haags Architectuur Café (HaAC) is er voor iedereen die geïnteresseerd is in gebouwd Den Haag e.o. Het HaAC brengt al sinds 1977 de rijkdom van architectuur onder de aandacht van een breed publiek en stimuleert het debat over veranderingen in de stad.

Onze vrijwilligers organiseren diverse activiteiten:

PASKLAAR: Iedere maand organiseert het HaAC een rondleiding in een pas opgeleverd gebouw of interessante nieuwe plek in Den Haag. In deze reeks ‘Pasklaar’ wordt in gezelschap van de architect een gebouw bezocht en besproken.

Berlagevlag: Eens per twee of drie jaar organiseert HaAC de uitreiking van de Haagse architectuurprijs Berlagevlag en publieksprijs Berlagewimpel.

HAACS is een digitaal platform voor debat over architectuur en stedelijke transformatie in Den Haag. De website maakt in tekst en beeld de ontwikkelingen in Haagse (interieur)architectuur en stedenbouw zichtbaar vanuit verschillende invalshoeken en een brede maatschappelijke context. De rubrieken in HAACS blikken terug, kijken vooruit, houden beschouwingen over actuele thema’s, laten prominenten aan het woord, doen verslag van activiteiten en presenteren nieuwe spraakmakende projecten.

Architectuur Fietstocht: HaAC organiseert jaarlijks een fietstocht langs vernieuwde plekken in de openbare ruimte of gebouwen van een bekende architect die veel in Den Haag gebouwd heeft.

Dag van de Architectuur: Op de Dag van de Architectuur organiseert HaAC een activiteit en de commissie levert ideeën voor het thema en programma. Een aantal leden van het HaAC en BNA Haaglanden zijn betrokken bij de organisatie via Stichting Dag van de Architectuur Den Haag.

Wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten? Meld je aan voor onze nieuwsbrief of volg ons op Linkedin of Instagram.

De excursies tellen mee voor de benodigde uren voor de bij- en nascholing in het kader van de Wet Architecten Titel (architectenregister).