Wie zijn we?

Stichting Haags Architectuur Café: De HaAC commissie bestaat uit vrijwilligers en het bestuur is tevens onbezoldigd.

Commissie: De activiteiten van het HaAC worden georganiseerd door Barbara Wieland, Carla Kost, Christina Kaiser, Dolf Langerak, Jacobine van Beurden, Jolien Berg, Judith Schotanus, Lindy Schuin, Maud Melort, Melvin Kaersenhout, Sandra Schluchter, Simon van der Gaast, Paul de Vries, Viktor Kroes en Vivian Hofstede. Aangevuld met Tonko Leemhuis, Dennis Hofman en Peter van de Putten [vml BNA Haaglanden]

HaAC werkt intensief samen met BNA netwerk Den Haag

Bestuur:  Melvin Kaersenhout (voorzitter), Judith Schotanus (secretaris), Lindy Schuin (penningmeester)

Voormalige leden [o.a.]: Jan Brouwer, Frans Oremus,  Hans van Beek, Kees van Harmelen, Hugo Pieter de Clercq, Hans Nout, Eeva Nummisto, Arjen van der Burg, Richard Koek, Guido Mulkens, Mark Freide, Piet Grouls, Gerrit van Es, Corine Keus, Mira van Beek, Irene Edzes, Joke Stolk, Joop Bolster, Leo Oorschot, Raúl Wallaart, Robin Jongejan, Tim de Boer, Leo Oorschot, Jilles van Eibergen Santhagens, Marc-Jan Boerman, Sanne van Loon