Wie zijn we?

Stichting Haags Architectuur Café: De HaAC commissie bestaat uit vrijwilligers en het bestuur is tevens onbezoldigd.

Commissie: De activiteiten van het HaAC worden georganiseerd door Barbara Wieland, Christina Kaiser, Dolf Langerak, Judith Schotanus, Leo Oorschot, Lindy Schuin, Melvin Kaersenhout, Paul de Vries, Viktor Kroes en Vivian Hofstede. Aangevuld per 2018 met Tonko Leemhuis en Dennis Hofman [BNA Haaglanden]

Bestuur:  Melvin Kaersenhout (voorzitter), Judith Schotanus (secretaris), Lindy Schuin (penningmeester)