HaAC donateur

Het Haags Architectuur Café (HaAC) bestaat al 40 jaar. Het programma van HaAC is niet langer voorbehouden aan een selecte groep intimi en architecten zoals 40 jaar geleden, maar richt zich nu op een breed publiek van professionals tot beleidsmakers, politici en betrokken bewoners. [HaAC] is geheel onafhankelijk en ontvangt sinds enkele jaren geen gemeentelijke bijdrage meer. We willen graag doorgaan met het actuele en relevante programma, maar zullen daarvoor nieuwe stappen moeten zetten. Dat kan alleen met steun van jullie als donateur of als vriend. 

HaAC heeft sinds 2017 een officiële Culturele ANBI status verkregen. Dat houdt in dat we bij de Belastingdienst geregistreerd staan als een Algemeen Nut Beogende Instelling.

Dit levert een belastingvoordeel op voor donateurs. Giften zijn aftrekbaar van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. En voor een culturele ANBI geldt nog een extra giftenaftrek. Wanneer je je aftrek berekent, mag je de gift aan een culturele ANBI verhogen met 25%. Om in aanmerking te komen dienen we samen in een overeenkomst onze afspraken vast te leggen. Het formulier hoeft niet ingestuurd te worden maar moet wel opvraagbaar zijn voor eventuele controle.

Overeenkomst Periodieke gift in geld [pdf]

Lees meer over de belastingvoordelen en voorwaarden

Wil je ons als donateur steunen en in aanmerking komen voor extra giftenaftrek, vul de overeenkomst in en neem contact op met HaAC info@haac.nu.  Het rekeningnummer voor donaties is NL88INGB0006931317 ten name van Stichting HAAC, Den Haag. 

Je kunt het HaAC ook steunen door vriend(in) te worden, met een bijdrage op NL88INGB0006931317 onder vermelding van naam en mailadres, of doneer via deze link

Veel dank voor jullie bijdrage aan het mogelijk maken van alle Pasklaars – Blogs – Excursies en de Architectuurprijs Den Haag!

Foto: Lindy Schuin INDYMAH