ANBI

HaAC heeft de zogenoemde ANBI-status. Dat houdt in dat we bij de Belastingdienst geregistreerd staan als een Algemeen Nut Beogende Instelling. In het kader van de ANBI-status steltHaAC een aantal relevante documenten hieronder beschikbaar.

De statutaire gegevens van HaAC:
RSIN 816750178 / KVK 41160007
Rechtsvorm: Stichting
Statutaire naam: Stichting HaAC, Haags Architectuur Café
Statutaire zetel: Gemeente ‘s-Gravenhage

Contact: info@haac.nu
Postadres: Leuvensestraat 27a, 2587 GB Den Haag
Rekeningnummer: NL88INGB0006931317 ten name van Stichting HAAC, Den Haag.

Jaarverslag 2016
Jaarcijfers 2016
Jaarplan 2017  
Jaarverslag 2017
Jaarcijfers 2017
Jaarcijfers 2018
Jaarplan 2018-2019
Jaarcijfers 2019-2020
Jaarcijfers 2021

Statutaire bestuurssamenstelling:
Stichting Haags Architectuur Café: De HaAC commissie bestaat uit vrijwilligers en het bestuur is tevens onbezoldigd.
Bestuur:  Patricia Snel (voorzitter), Olaf Toorens (secretaris), Joke Ras (penningmeester)
Commissie: De activiteiten van het HaAC worden georganiseerd door diverse commissieleden van HaAC

Doelstelling HaAC:

  • Het leveren van een stimulerende en constructieve bijdrage aan het architectuurklimaat in de regio ’s-Gravenhage.
  • Het bevorderen van de dialoog over architectuur, stedenbouw en interieur vanuit verschillende invalshoeken en een brede maatschappelijke context in de meest brede zin des woords.
  • Het stimuleren van het bewustzijn voor architectonische kwaliteit bij organisaties, de vakgemeenschap en het brede publiek.

Wil je ons als donateur steunen en in aanmerking komen voor extra giftenaftrek, vul de overeenkomst in en neem contact op met HaAC info@haac.nu.