Inleiding en (optionele) fietstocht 26 september – stadsarchitect Adam Schadee

Brandweerkazerne Scheveningen

Door Marcel Teunissen.

badhuis Spinkopstraat

Deze maand gaat HaAC terug in de tijd. Je bent welkom voor een inleiding op het werk van stadsarchitect Adam Schadee door architectuurhistoricus Marcel Teunissen. Aansluitend is er een (optionele) fietstocht richting Scheveningen langs gebouwen van Schadee. Aanmelden is noodzakelijk, zie onderaan deze pagina. 

Met ontwerpen voor meer dan 200 kleine en grote gebouwen heeft architect Adam Schadee (1862-1937) een fundamentele bijdrage geleverd aan de modernisering van Den Haag. Tijdens zijn dienstverband als bouwkundige van Gemeentewerken vanaf 1891 en als hoofd van de ontwerpafdeling binnen deze dienst vanaf 1905 groeide de stad explosief en raakte de modernisering van de samenleving in een stroomversnelling.

Den Haag verstevigde toen haar reputatie als woonstad maar manifesteerde zich ook als werkstad van betekenis, mede door de laatste fase van de industrialisatie. Wat betreft gemeenschappelijke voorzieningen, de zorg, het welzijn en de algehele vorming nam de gemeente steeds meer taken op zich. Dit vroeg om nieuwe gebouwen waarvan de technische en architectonische vormgeving door Gemeentewerken in goede banen moest worden geleid.

Machinehal Gasfabriek

Met ontembare werkijver en snel verworven expertise zorgden Schadee en zijn medewerkers ervoor dat kon worden ingespeeld op de groeiende vraag vanuit de Haagse gemeenschap. Onder zijn supervisie en eindverantwoordelijkheid als ontwerper kwamen innovatieve complexen als de Elektriciteitsfabriek, de Tweede Gemeente Gasfabriek  en het Gemeentelijk Slachthuis tot stand. Naast deze grote projecten hield Schadee zich onder meer bezig met het ontwerpen van tramremises, schoolgebouwen, badhuizen, straatmeubilair en kantoren voor de diverse gemeentelijke diensten.

Hij liet de stad dan ook een rijk en gevarieerd oeuvre na, waarbinnen de stilistische ontwikkelingen een neerslag vormden van de modernisering van de architectuur aan het begin van de 20ste eeuw. Door zijn bescheidenheid was hij tijdens zijn loopbaan bij het grote publiek echter nauwelijks bekend. Bij zijn afscheid in 1927 viel hem veel eer ten deel, daarna raakte hij snel in vergetelheid. Hoewel dit lot veel architecten in gemeentedienst trof, gold het voor Schadee en zijn werk in bijzondere mate.

In 2016 verscheen op initiatief van de Stichting Publicaties Haags Erfgoed het boek Groote Zoon van de Stad, van de auteurs Koos Havelaar en Marcel Teunissen.

Datum: dinsdag 26 september 2023
Adres: atelier PRO, Kerkhoflaan 11A Den Haag

Programma
17.45 uur Inloop
18.00 – 18.45 uur inleiding door Marcel Teunissen (architectuurhistoricus en auteur van diverse publicaties over architectuur in Den Haag)
19.00 – 20.00 uur Fietstocht onder leiding van Marcel Teunissen (Eigen fiets meenemen)

Lezing: maximaal 80 deelnemers
Fietstocht: maximaal 25 deelnemers

LET OP: Graag aanmelden en kiezen voor ÉÉN VAN BEIDE opties hieronder:

Aanmelden lezing ZONDER fietstocht, klik hier >
OF
Aanmelden lezing MET fietstocht, klik hier > (VOL)

De rondleiding van het Haags Architectuur Café (HaAC) is vrij toegankelijk,
De excursies van HaAC tellen mee voor de benodigde uren voor de bij- en nascholing in het kader van de Wet Architecten Titel (architectenregister)

Comments are closed.