BNA KNOWHOW online lezing 24 februari: Wet kwaliteitsborging – Wat gaat er veranderen voor de architectenpraktijk?

Sprekers: Alexander Pastoors (BNA) en Keimpe Stroop (gBou)

Op 1 oktober of 1 januari 2023 zal de Wet Kwaliteitsborging (Wkb) ingevoerd worden. De Wkb heeft als doel de bouwkwaliteit en het bouwtoezicht te verbeteren door inschakeling van private kwaliteitsborgers. 

Er zijn veel vragen over wat er gaat veranderen: Wat is de impact voor architecten in het ontwerp- , vergunning- en bouwtraject? Hoe gaat de informatie-uitwisseling plaatsvinden bij de uitvoering? Waar liggen de verantwoordelijkheden? En wat doet een kwaliteitsborger? Op deze avond zullen sprekers Alexander Pastoors en Keimpe Stroop ingaan op deze vragen. 

Alexander Pastoors is vanuit de BNA en betrokken bij de voorlichting over de invoering van de Wet kwaliteitsborging.  

Keimpe Stroop is oprichter van gBOU en gecertificeerd kwaliteitsborger. Keimpe heeft ervaring met projecten waarin is proefgedraaid met kwaliteitsborging, hij zal zijn bevindingen daarover delen. 

Datum
donderdag 24 februari, 20.00 – 21.30 uur

Aanmelden:
De lezing is gratis. Aanmelden is verplicht, uiterlijk 23 februari 2022 via: knowhow@lokaal.bna.nl 

Leave a Comment

*