afval verwerking binckhorst

Debat 15 november: Anders denken en werken bij gebiedstransformatie in Den Haag

Agendatip: debat naar aanleiding van de prijsvraagplannen over de toekomst van de Afvalkathedraal en Binckhorst

Gebiedstransformatie in Den Haag
De vuiloverslag van de AVR (Afvalverwerking Rijnmond) verrees in de jaren ’90 midden op het terrein van de voormalige gasfabriek van Den Haag. Wanneer deze ‘Afvalkathedraal’ in de toekomst leeg komt te staan ontstaat de kans voor een vitale herbestemming op een unieke plek: op het snijvlak van stevige Haagse gebiedstransformaties (CID-gebieden en Binckhorst). Plek en gebouw hebben kenmerkende en zeer aantrekkelijke eigenschappen, ze bieden zich vanuit hun ‘overmaat’ als het ware faciliterend aan als ondersteuning en aanjager van gebiedsontwikkeling. Wat is dan de potentie in specifieke programmering met een meerwaarde voor de stad?

Tentoonstelling plannen jonge architecten

Stichting Rondeltappe-Bernoster-Kemmers schreef een ideeënprijsvraag uit, gericht op een onderscheidend en onderzoekend ontwerp voor zowel de herbestemming van het gebouw als het creëren van meerwaarde en een duurzame leefomgeving voor de stad.
Bij het debat presenteren de vijf jonge architecten Anne Geenen, Jeroen Lemans, Carolien Schippers, Tomas Dirrix en Ugur Sütcü hun inspirerende visies op de positie van het gebouw in de toekomst in de ontwikkeling van de Binckhorst. Ook is er gelegenheid om de tentoonstelling van de plannen te bekijken.
Alle aanwezigen ontvangen de publicatie met de plannen en het juryrapport. De jury die de plannen beoordeelde bestond uit Jan Brouwer (architect Afvalkathedraal en vm. Rijksadviseur Infrastructuur), Job Roos (Braaksma & Roos Architectenbureau), Marjolein van Eig (BureauVanEig), Philomene van der Vliet(BOOM Landscape) en Nicholas Clarke (lector TU Delft).

Debat 15 november: anders denken en werken
Het uiteindelijke doel van de prijsvraag is om vanuit een breder perspectief naar de ontwikkeling van de stad te kijken. Aan de hand van de thema’s die door de architecten naar voren zijn gebracht gaan we met elkaar in debat over de methode van werken bij de ontwikkeling van stadswijken zoals de Binckhorst. Het centrale thema voor het debat is een pleidooi voor anders denken en werken. Sub thema’s zijn stadmaken, vrijheid in de flexibiliteit, innovatie en omdenken.

De resultaten van het debat zullen worden aangeboden aan de gemeente Den Haag.

De prijsvraag is uitgeschreven door Stichting Rondeltappe-Bernoster-Kemmers en werd uitgevoerd in samenwerking met Architectuur Lokaal. Meer informatie over de prijsvraag is hier te vinden.

Dinsdag 15 november 2022, 16.30 uur inloop/expositie, 17.30 – 19.00 uur debat
Caballero Fabriek, Laurenszaal, Saturnusstraat 60, 2516 AH Den Haag

Gespreksleider Casper Postmaa, journalist, vm. hoofdredacteur Den Haag Centraal       

Aanmelding deelname: mail naar Tom.Prins@arch-lokaal.nl

Leave a Comment

*