Fout geparkeerde fietsen op de Grote Markt

Debat 29 maart: Fiets in de STAD

Foto Richard Mulder via Den Haag FM

Het onlangs opgerichte Platform STAD organiseert op 29 maart haar eerste debat over de toekomstige ontwikkeling van Den Haag. Platform STAD is een onafhankelijk Haags platform dat denken, doen en debat over de ruimtelijke toekomst van Den Haag stimuleert. Jooske Baris is de leidende kracht achter Platform STAD. Zij gaat er voor zorgen dat inwoners, professionals, ondernemers en beleidsmakers samen de stad vormgeven.

Debat: Fiets in de STAD

Het eerste debat van Platform STAD gaat over de toekomst van de fiets in Den Haag. De fiets wordt steeds populairder. Mensen in Den Haag pakken vaker de fiets en die trend zet door. Fietsen is schoon, gezond en gemakkelijk, maar heeft wel impact op het gebruik van de ruimte in de stad. Het fietsgebruik zorgt soms voor overlast en onveilige situaties.

Moeten er in de binnenstad fietsvrije zones worden aangewezen, met ruime fiets(parkeer)plekken aan de randen ervan? Richten we wegen zo in dat auto’s en fietsen de beschikbare ruimte echt delen? Fietsen in Den Haag kan nog veel beter gefaciliteerd worden. Dat vraagt om investeringen en het optimaal benutten van de (soms schaarse) ruimte. Durft Den Haag te kiezen voor de fiets?

Debatteer mee met o.a.: Lucas Harms (Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid), Johan Diepens (ANWB/ Mobycon), Jac Wolters (bestuurslid Fietsersbond), Herman de Graaff (directeur Biesieklette), Arnoud Kapaan (voorzitter BIZ City Center), Gerwin van Vulpen (raadslid Haagse Stadspartij), Rene Teule (afdelingsmanager verkeer Gemeente Den Haag)

Datum: dinsdag 29 maart 2016
Tijd: 17.00 – 19.00 uur (inloop met een broodje of soep vanaf 16.30 uur)
Locatie: Centrale Bibliotheek
Eerste verdieping, Studio B
Spui 68 Den Haag
Organisatie: Platform STAD
Meer informatie en aanmelden: platformstad.nl/fiets-in-de-stad/

Leave a Comment

*