HaAC excursies tellen ook als bijscholing Architectenregister

Foto's: Melvin Kaersenhout

Het vakgebied van ontwerpers verandert voortdurend. Om de kwaliteit van ontwerpen voor de gebouwde omgeving op peil te houden moeten de professionals die staan ingeschreven in het architectenregister elk jaar 16 uur bij- en nascholing volgen. Ook de excursies van het HaAC naar pas opgeleverde gebouwen tellen mee voor deze uren.

In de Wet op de Architectentitel is de plicht opgenomen dat architecten, stedenbouwkundigen, interieurarchitecten en tuin- en landschapsarchitecten hun opdrachtgevers in de offerte informeren over hun vakbekwaamheid en deskundigheid. De gevolgde bij- en nascholing valt daar ook onder. Hiervoor kunnen ontwerpers deelnemen aan cursussen, debatten of excursies die hun vakkennis en relevante vaardigheden vergroten. Ook kunnen ze een artikel schrijven of onderzoek doen. Op de website van het architectenregister staat een agenda met activiteiten. Maar ontwerpers kunnen naar eigen inzicht ook vakinhoudelijke activiteiten volgen die niet vermeld worden door het architectenregister. De excursies van het HaAC en de ADHD debatten tellen mee voor de uren, maar je kunt bijvoorbeeld ook een artikel schrijven voor ons webmagazine HAACS.

IMG_0627

Leave a Comment

*