Pasklaar 21 januari: Stadhoudersplantsoen

Ontwerp: Geurst & Schulze

Het Stadhoudersplantsoen ligt in de wijk Zorgvliet, dat In het verleden een landgoed was, dat rondom de boerderij van Jacob Cats lag. Na de wederopbouw verrezen er hoge langwerpige kantoorgebouwen, op basis van het stedenbouwkundig plan van Dudok.

Op 21 januari kan je een kijkje nemen in het appartementencomplex, dat gebouwd is op de parkeergarage van een voormalig politiebureau. En sluit met zijn architectuur en bouwvolume aan op de gebouwen langs de President Kennedylaan. Het woongebouw telt acht verdiepingen, waarvan de bovenste twee lagen zijn vorm gegeven als set-back. De gevel kent een heldere opbouw van horizontale gevelbanden met verspringende balkons en een repetitie van smalle penanten. Het kleurgebruik is terughoudend met een lichtgrijze baksteen in combinatie met licht voegwerk. De horizontale gevelbanden worden gekenmerkt door blauwgrijs betonnen waterslagen en lateien.

De voortuin is een zorgvuldige overgang van openbaar naar privé. Door middel van hellingbanen langs de voortuinen wordt het hoogteverschil
overbrugt tussen het trottoir en het niveau van de begane grond. De haagbeplanting rondom de terrassen aan de voorzijde en tuinen aan de achterzijde waarborgen de privacy van de bewoners.
De woningen zijn ontsloten door middel van een kern met trappenhuis en liften, die in het midden van het gebouw is gesitueerd. De begane grondwoningen, op de hoeken aan de voorzijde, zijn voorzien van een eigen voordeur met opgang aan de straat.

    Datum: dinsdag 21 januari 2020
    Adres:  Stadhoudersplantsoen 24, Den Haag

Programma

  • 17.30 uur inloop
  • 18.00 uur toelichting en rondleiding door Geurst&Schulze
  • aansluitend borrel

De rondleiding van het Haags Architectuur Café (HaAC) is vrij toegankelijk, aanmelden is deze maand niet nodig.
De excursies van HaAC tellen mee voor de benodigde uren voor de bij- en nascholing in het kader van de Wet Architecten Titel (architectenregister)

Leave a Comment

*