transformatie gemeentelijk monument postkantoor naar woningen

Pasklaar 25 april: Fahrenheitstraat – woningen in voormalig postkantoor

Architect: HVE Architecten

Op 25 april ben je welkom in de Fahrenheitstraat voor een projectbezoek en rondleiding door HVE Architecten. De architect transformeerde een gemeentelijk monument aan de Fahrenheitstraat naar sociale huurappartementen. Op de locatie van de voormalige Jaarsma Haardenfabriek, die later jarenlang dienstdeed als Postkantoor, zijn 43 sociale en duurzame huur appartementen gerealiseerd. Tweekamerwoningen bedoeld voor starters op de woningmarkt, en dan speciaal voor mensen met maatschappelijke beroepen.

Het plan is een combinatie van restauratie en hergebruik van de bestaande panden en nieuwbouw, met een sociale en duurzame focus. De karakteristieke voorgevel aan de Fahrenheitstraat is zoveel mogelijk teruggebracht naar de oorspronkelijke gevel. Ook de sheddaken van de voormalige fabriekshal op het binnenterrein zullen behouden gebleven. Deze gaan dienstdoen als overkapping van een collectieve fietsenstalling.

Aan de achter gelegen Ampèrestraat en op het binnenterrein zijn nieuwe bouwvolumes toegevoegd. De drie verschillende bouwopgaven (restauratie van de gevel Fahrenheitstraat, nieuwbouw van de woningen aan de Ampèrestraat en het middengebied en hergebruik van de oude fabriekshal als gemeenschappelijk fietsenstalling) zijn van verschillend karakter en op eigen wijze vormgegeven, maar zijn wel aan elkaar gekoppeld.

Datum: dinsdag 25 april 2023
Adres: Fahrenheitstraat 335 Den Haag

Programma
17.45 uur Inloop
18.00 uur Toelichting en rondleiding door HVE Architecten
Mogelijkheid tot napraten en borrel

De rondleiding van het Haags Architectuur Café (HaAC) is vrij toegankelijk, aanmelden is deze maand niet nodig.
De excursies van HaAC tellen mee voor de benodigde uren voor de bij- en nascholing in het kader van de Wet Architecten Titel (architectenregister)

Comments are closed.