monumentale panden Spui tijdens restauratie

Pasklaar 26 maart: Restauratie Spui

Architect: Bureau Kroner Architecten

Op de bouwplaats bij de restauratie van de monumentale panden aan het Spui, kun je zien wat er allemaal bij komt kijken om woningen in deze panden te maken. De rondleiding door Bureau Kroner Architecten is daarom eigenlijk geen pas-klaar, maar een bijzondere nog-niet-klaar. Met een beperkt aantal deelnemers. Aanmelden is noodzakelijk, zie onderaan deze pagina. 

In 2016 is besloten om een deel van de locatie aan het Spui, tussen de Gedempte Gracht en het terrein van de Nieuwe Kerk, te slopen en nieuwbouw te realiseren. In 2023 is de nieuwbouw van het appartementencomplex naar ontwerp van MvdS Architecture uit Amsterdam opgeleverd. In vervolg op de nieuwbouwplannen kreeg Bureau Kroner Architecten uit Den Haag in 2019 de opdracht om een plan te maken voor de restauratie en het hergebruik van de monumentale pandjes aan het Spui die werden behouden.

In nauwe samenwerking met Monumentenzorg Den Haag zijn in opdracht van Levi Lassen Stichting de plannen stapsgewijs tot stand gekomen. Eerst zijn de interieurs voorzichtig “gepeld” zodat de oudste lagen van de bebouwing vrij kwamen. Door Jan Dröge en David van Pijkeren zijn bouwhistorische rapportages per pand gemaakt; alle waardevolle elementen zijn beschreven en gedocumenteerd. Tegelijkertijd werden alle woningen 3d gescand door Alphaplan. Op basis van deze digitale “puntenwolk” heeft Bureau Kroner de woningen kunnen tekenen, waarbij alle scheefstanden, afwijkingen en aansluitingen in beeld werden gebracht.

Nieuwe woningen in de oude structuur

Naar aanleiding van de rapportages van Dröge en Van Pijkeren is er een restauratieplan opgesteld, en zijn door Bureau Kroner nieuwe woningen in de bestaande panden ontworpen die de structuur van de panden respecteren. Een grote uitdaging lag in het creëren van een nieuwe fundering en het realiseren van constructieve stabiliteit per pand. Nieuwe staalconstructies zijn zodanig ingepast dat de monumentale waarden van de interieurs zo min mogelijk worden aangetast.

In november 2022 is gestart met het funderingsherstel. Voorafgaand zijn alle panden met een hulpconstructie zowel binnen als buiten de panden, gestabiliseerd. Een enorme operatie die in januari 2024 is afgerond. Vanaf januari 2024 is begonnen met het opbouwen en restaureren van de eerste twee panden van het complex, op de hoek van de gedempte Gracht en het Spui. Deze twee panden vormen meteen een pilot om de werkwijze voor de rest van de panden vast te leggen. Aannemer SKN uit Zoetermeer is voor deze klus geselecteerd.

Een mooi moment om via HaAC de stand van zaken te bekijken, midden in het bouwproces. Dit is typisch een project waarbij het bijna interessanter is om tijdens de bouw te zien wat er allemaal wordt gedaan, dan het resultaat van alle werkzaamheden na afloop te zien, waarbij veel uitgevoerde zaken niet meer zijn te ervaren.

Het wordt dus een soort adventure-tocht door de panden heen. In kleine groepen (er is dus een maximumaantal deelnemers mogelijk) zullen we door de panden heen lopen onder begeleiding van de architecten van Bureau Kroner.

Let op
Draag stevige schoenen en kleding die tegen een stootje en bouwgruis kan. 
Deelname aan de excursie is op eigen risico. Er zullen geen werkzaamheden plaatsvinden tijdens de excursie, maar de bouwplaats is uiteraard geen makkelijk toegankelijke plek. Houd daar rekening mee!

Datum: dinsdag 26 maart 2024
Adres: Spui, Den Haag
Verzamelen: Tegenover het project onder de onderdoorgang naast de ingang van de bibliotheek

Programma
17.45 uur inloop
18.00 uur toelichting en rondleiding door Mark Graafland, Bureau Kroner Architecten
Mogelijkheid tot napraten

Maximaal 30 personen

Aanmelden klik hier > (VOL)

De rondleiding van het Haags Architectuur Café (HaAC) is vrij toegankelijk, aanmelden is deze maand noodzakelijk.
De excursies van HaAC tellen mee voor de benodigde uren voor de bij- en nascholing in het kader van de Wet Architecten Titel (architectenregister)

Comments are closed.