Pasklaar 10 april: Frank is een Binck

Samenwerkende architecten: HVE Architecten & Studio Leon Thier.

In het project Frank is een Binck komt nieuwbouw samen met het van sloop geredde Van Klingeren paviljoen uit Ockenburg en de sculptuur van Pierre van Soest uit Amsterdam. Op woensdag 10 april 2024 vertellen HVE Architecten, Studio Leon Thier en Stebru dit bijzondere verhaal en leiden je rond door het gebouw in de Binckhorst.

In 1970 wordt de aanbouw voor de jeugdherberg in Ockenburgh door architect Frank van Klingeren, geopend. Hij komt met het idee hoe mooi het zou zijn om onder de vrije hemel te slapen in een duinpan. Hij vertaalt dit in een gebouw met een structuur van staal en glas met rondom uitzicht op het groen. Jongeren komen van heinde en verre. De jeugdherberg verhuist in 1995 naar de binnenstad. Vanaf dat moment staat het gebouw leeg en verloedert het snel. Gerrit van Es en Leon Thier richten begin 2008 een comité voor behoud van het Van Klingeren paviljoen op. Hun actie heeft succes. In plaats van sloop wordt het idee om het gebouw te herbouwen op een andere plek. Het wordt gedemonteerd en alle onderdelen worden opgeslagen op een werf.

Render door DW animations

Van Klingeren in de Binckhorst

Jaren later wordt samen met ontwikkelaar Stebru een plan gemaakt voor herbouw in de Binckhorst. Op basis van het gedachtengoed van Van Klingeren ontwerpen zij op de locatie een totaalconcept van wonen, werken, voorzieningen en ruimten voor jonge bedrijven. Dit geheel in het teken van samenbrengen van allerlei mensen en functies volgens de ideeën van Van Klingeren. De projectnaam wordt dan ook ‘Frank is een Binck’.

De opgeworpen barrières tussen mensen van verschillende geloven en de functionele scheidingen in de samenleving waren voor Van Klingeren al een gruwel. Het gaat hem om de vrijheid, samenleven en expressie van de mens, wat op de agenda wordt gezet door de Cobra beweging en met name door Constant Nieuwenhuis met zijn prachtige project New Babylon, dat permanent tentoongesteld wordt hier in het Kunst Museum. Van Klingeren maakt daarom geen gebouwen met zware scheidingsmuren maar slechts stalen knooppunten die ontmoeting en vrijheid van beweging voor de mens mogelijk maken. Juist dit concept van het bij elkaar brengen van verschillende functies – om de levendigheid van de stad te borgen -wordt ook in heel het project ” Frank is een Binck” voortgezet. Het project voegt zich hiermee naadloos in de ruimtelijke visie van de gemeente Den Haag over de Binckhorst: het integreren van werken wonen en recreëren.

Foto: Arno Kwint (HVE Architecten),

Sculptuur van Pierre van Soest

Last but not least: De integratie van kunst is een wezenlijk onderdeel in het werk van Van Klingeren. Ook dit komt terug in de Binckhort. In 2020 wordt de sculptuur van Pierre van Soest uit de jaren 60, in Amsterdam gered van sloop, verscheept van Amsterdam Noord naar Den Haag. Daar wordt het herbouwd in het Van Klingeren Paviljoen.

Foto: Peter de Ruig

Let op
Draag veiligheidsschoenen (evt stevige schoenen). Het Van Klingeren paviljoen is nog geheel casco. 
Deelname aan de excursie is op eigen risico.

Datum: WOENSDAG 10 april 2024
Adres: Melkwegstraat ter hoogte van Binckhorsthaven, entree via kade., Den Haag

Programma
17.45 uur inloop
18.00 uur toelichtingen door Leon Thier (Studio Leon Thier), Gerrit van Es (HVE Architecten) en Jos van Boxtel (Stebru), over het plan, de redding van de Van Klingerenvleugel, het werk van Van Klingeren in relatie tot Constant’s New Babylon en de inpassing van het werk van kunstenaar Van Soest.
Rondleiding door Leon Thier, Gerrit van Es, Jos van Boxtel en Rigobert Nivillac
Mogelijkheid tot napraten

De rondleiding van het Haags Architectuur Café (HaAC) is vrij toegankelijk, aanmelden is deze maand niet nodig.
De excursies van HaAC tellen mee voor de benodigde uren voor de bij- en nascholing in het kader van de Wet Architecten Titel (architectenregister)

9 Comments

 1. Sascha van Esch says:

  Graag kom ik naar deze rondleiding

 2. Catharina Abels says:

  Hierbij meld ik mij graag aan voor de rondleiding.

 3. Kees van Raad says:

  Ik meld mij ook graag aan – of moet dat op een andere manier gedaan worden.

 4. Hierbij meld ik mij graag aan voor de rondleiding.

 5. Caroline Sillem says:

  Doe ook graag mee met de rondleiding

 6. Frank Hendriks says:

  Ik kom graag

 7. reg says:

  Ik kom graag

 8. Niek van Vugt says:

  ik ben er graag bij, heel fijn dat het paviljoen van van Klingeren een tweede jeugd krijgt. ik heb er in mijn jeugd nog gelogeerd.

 9. Camiel Berns says:

  Ben er ook graag bij.

Leave a Comment

*