vrijzinnig christelijk lyceum Den Haag hoogteverschil bij het gebouw

Pasklaar 26 maart: Vrijzinnig Christelijk Lyceum (VCL)

VCL ontwerp Atelier PRO

Architect: Atelier PRO

Het Vrijzinnig Christelijk Lyceum (VCL) is een zelfstandige school voor havo, atheneum en gymnasium met circa 800 leerlingen. Het oorspronkelijk schoolgebouw bestond uit bouwdelen uit verschillende bouwjaren met een oppervlak van ongeveer 8.000 vierkante meter. Het oudste deel, een villa uit 1903 met rijksmonumentenstatus, is behouden gebleven. De nieuwere bouwdelen, uit de jaren dertig, zestig en tachtig, zijn vervangen door nieuwbouw. Op 26 maart 2019 ben je welkom bij de rondleiding door Atelier PRO.

Positieve consequentie van de uitbreiding-op-uitbreiding van het oude schoolgebouw was dat het een gevoel van kleinschaligheid en menselijke maat had. In het door het VCL en HEVO opgestelde programma van eisen werd gevraagd om een praktischer, compacter en toegankelijker gebouw maar wel met behoud van de identiteit en positieve eigenschappen van het oude schoolgebouw. Daarnaast was het een uitdrukkelijke wens om binnen bestemmingsplan te blijven. Het bestemmingsplan volgt de contouren van het oude gebouw, met vleugels evenwijdig aan Parkweg en Van Stolkweg.

Voor de nieuwbouw is gezocht naar een vorm die recht doet aan de identiteit van de locatie. Villa’s in het groen. De hoofdvorm van het nieuwe gebouw is een stervorm in plaats van een u-vorm, ogenschijnlijk onmogelijk binnen het bestemmingsplan te passen maar door gebruik te maken van het hoogteverschil in het terrein kon een deel van het programma, zoals de gymzalen, (deels) ondergronds geplaatst worden en toch goed aangesloten blijven bij de rest van de school. Kort gezegd: wat aan de zijde van de Van Stolkweg begane grond is, is aan de zijde van de Parkweg kelder. Hierdoor blijft er bovengronds meer lucht en ruimte voor groen.

Waar de nieuwbouw robuust op de grond staat is de loopbrug, de verbinding tussen villa en nieuwbouw, juist rank en transparant ontworpen als een intermediair tussen oud en nieuw.
Op de oude kopgevel zat een kunstwerk van Escher. Het beeldmerk van het VCL. In de nieuwbouw is het kunstwerk op nagenoeg dezelfde plek weer teruggekomen.

  • Datum: dinsdag 26 maart 2019
  • Adres:  Van Stolkweg 35 , Den Haag

Programma

  • 17.30 uur inloop en indelen in groepen
  • 18.00 uur toelichting en rondleiding door architect Mira van Beek Atelier PRO
  • borrel

De rondleiding van het Haags Architectuur Café (HaAC) is vrij toegankelijk, aanmelden is deze maand niet nodig.
De excursies tellen mee voor de benodigde uren voor de bij- en nascholing in het kader van de Wet Architecten Titel (architectenregister).

Oorspronkelijke villa

Leave a Comment

*