Pasklaar 28 januari: Het Rode Dorp

Braaksma & Roos Architectenbureau I Staedion

Rode Dorp

Het Rode Dorp werd in 1874 gebouwd door de ‘Vereeniging tot verbetering der woningen van de arbeidende klasse’ en stond nog niet zo lang geleden op de nominatie om gesloopt te worden. Toch besloot woningcorporatie Staedion de arbeiderswoningen te renoveren en voor minimaal vijfentwintig jaar te verhuren als studentenwoningen. Om het Rode Dorp en de omgeving voor studenten zo aantrekkelijk mogelijk te maken is vanaf het begin meegedacht door studenten en leerlingen.

Braaksma & Roos Architectenbureau ontwierp de woningen en de openbare ruimte. Bij de transformatie van de arbeidersbuurt naar een studentencampus is op een bijzondere manier rekening gehouden met de geschiedenis. Dit is niet alleen terug te zien in de gevels en het interieur van de woningen, maar ook in de inrichting en het gebruik van de openbare ruimte. Uitgangspunt is een integrale gebiedsontwikkeling: een duurzame wijk in sociaal, economisch en energetisch opzicht.

Het centrale begrip binnen het Rode Dorp nieuwe stijl is ‘ontmoeting’. Er is gekozen voor een hofjesachtige setting met daarbinnen een open structuur. De pleintjes, de gezamenlijke binnentuinen en de atelierkas zijn allemaal plekken waar de toekomstige bewoners elkaar tegen zullen komen. Daar kunnen ze werken, studeren of gewoon ontspannen. Beschut, en tegelijkertijd midden in de dynamiek van de stad.

rode-dorp_braaksma-roos_3Programma:

  • 17:30 uur    inloop
  • 18:00 uur    inleiding
  • 18.05 uur    presentatie  Jaap Uithof (Staedion) Marianne van der Sanden (Braaksma & Roos)
  • 18:30 uur    rondleiding

Adres: Hoefkade 60-310 Den Haag |op het plein achter de kas (afb.2)

Comments are closed.