plein bezuidenhout bewonersinitiatief

Pasklaar fietsexcursie 23 juli: Nieuwe Stadslandschappen

Nieuw plein in Bezuidenhout bewonersinitiatief

Deze maand fietsen we met medewerking van landschapsarchitect Klaas Hilverda langs een aantal pleinen en buitenruimten nieuwe stijl. De voorbeelden die we bezoeken markeren allemaal een nieuwe benadering van hoe we in de stad kunnen omgaan met de publieke ruimte, stadsnatuur en belevingswaarde in een steeds drukkere stedelijke omgeving.

Tijdens de excursie worden een aantal projecten toegelicht door de betrokken ontwerper of initiatiefnemer van het project. De gerealiseerde projecten koppelt Klaas Hilverda (Ingenieursbureau Den Haag) aan de huidige trends, beleid, visie en standpunten die de gemeente de gemeente hanteert voor de ontwikkeling van de openbare ruimte voor de komende jaren.

Deltaplein bij brede buurtschool O3
  • Datum: dinsdag 23 juli 2019
  • Adres startpunt:  hoek Stuyvesantstraat / Zwaardecroonstraat in het Bezuidenhout, Den Haag

Programma

startpunt fietstocht
  • 17.45 uur verzamelen
  • 18.00 uur Fietstocht onder leiding van landschapsarchitect Klaas Hilverda (Ingenieursbureau Den Haag) langs verschillende nieuwe stadslandschappen
  • 18.05 uur pleinen Bezuidenhout-oost bewonersinitiatief (werkgroep pleinen BZH-oost)
  • 18.40 uur Deltaplantsoen, playground van de toekomst bij brede buurtschool O3
  • 19.15 uur Groen schoolplein bij kinderdagverblijf 2Samen en basisschool Het Volle Leven (Met Esther Vlasveld – studio EVO)
  • 19.45 uur Greens in the Park (Met Wessel Tiessen-intiatiefnemer Greens in the Park)
  • 20.00 uur borrel in Westbroekpark

NB. Tijden bezoek projecten bij benadering

Plein Basisschool Het Volle Leven. Foto: Peter de Ruig
Greens in the park

De fietsexcursie van het Haags Architectuur Café (HaAC) is vrij toegankelijk, aanmelden is deze maand niet nodig.
De excursies van HaAC tellen mee voor de benodigde uren voor de bij- en nascholing in het kader van de Wet Architecten Titel (architectenregister)

Leave a Comment

*