Pasklaar Kindcentrum Diamant: 27 februari 2024

Architect: Geurst & Schulze architecten bv

Op 27 februari ben je welkom in Kindcentrum Diamant dat ligt aan het park de Horst in de Haagse wijk Mariahoeve. Het kindcentrum is ontworpen door Geurst & Schulze en biedt huisvesting aan 12 groepen basisonderwijs, een peuterspeelzaal, kinderdagopvang, buitenschoolse opvang en een gymzaal voor het aangrenzende Diamant College.

Het gebouw is op elke verdieping verbonden met het Diamant College met een doorlopende leerlijn van 0 tot 18 jaar als doel. De leeromgeving volgt de onderwijsvisie die in plaats van klassen is opgezet in domeinen. Elk domein werkt met kleine stamgroepen die aan het begin van de dag samenkomen in een eigen halfopen instructieruimte. Vervolgens wordt op basis van het programma van de dag een deel van de gemeenschappelijke leerruimte gebruikt. Voor deze onderwijsbenadering is een vrij indeelbare plattegrond ontworpen die past bij een open leerlandschap.
De op Japanse villa’s geïnspireerde opzet wordt voortgezet in het materiaalgebruik van het interieur met blank houten afwerkingen, transparante glazen puien en behang voorzien van plantenmotieven met als doel de buitenwereld binnen te brengen. De vide van de centrale speelruimte is de visuele verbinding tussen de verschillende domeinen en brengt daglicht midden in het gebouw. Onder de gymzaal bevindt zich het speellokaal, dat is om te vormen tot een theater door samen te voegen met het muzieklokaal middels een mobiele wand. Door de verdiepte vloer is er rondom het speellokaal een zitrand die is geïnspireerd op de Japanse architectuur.

foto’s: Stefan Müller

Om de doorgaande leerlijn te benadrukken is de gevel een voortzetting van het bestaande Diamant College met horizontale betonranden en vlakken van geel metselwerk. De kleur en het patroon van klampstenen is afgestemd op de architectuur van de wederopbouwperiode in Mariahoeve. In het volume zijn sprongen aangebracht volgens het Japanse motief van de ganzenformatie. Het doel is binnen en buiten maximaal te verweven. Dit wordt versterkt door de overstekende dakvlakken die een deel van de speelruimte buiten overdekken. In het ontwerp van de buitenruimte zijn verschillende harde en zachte speelvlakken bepaald die zijn verbonden door looppaden met stapstenen. Een Japanse kers siert het schoolplein dat verder omsloten wordt door het groen van het wijkpark.

Datum: dinsdag 27 februari 2024
Adres: Diamanthorst 181a, Den Haag

Programma
17.45 uur inloop
18.00 uur toelichting en rondleiding door Geurts & Schulze en oud-schooldirecteur Rob Rosier
Mogelijkheid tot napraten

foto’s: Stefan Müller

De rondleiding van het Haags Architectuur Café (HaAC) is vrij toegankelijk, aanmelden is deze maand niet nodig.
De excursies van HaAC tellen mee voor de benodigde uren voor de bij- en nascholing in het kader van de Wet Architecten Titel (architectenregister)

Comments are closed.