park De Verademing

Pasklaar wandeling 28 mei: Park De Verademing

Foto: de Wijde Blik

Ontwerp: Ingenieursbureau Den Haag

Het park De Verademing heeft een grootschalige verandering ondergaan. Van een gesloten en ontoegankelijk park, naar een buurtpark dat aantrekkelijk is voor divers gebruik. In de jaren 90 is het wijkpark De Verademing aangelegd op de plek van de vroegere vuilverbranding. Dit wijkpark functioneerde niet naar wens. In 2013 is daarom gestart met een nieuw ontwerp voor het park, in nauwe samenwerking tussen ontwerpers Egbert Schuttert, Jan Verburg, Vivian Hofstede en een ontwerpgroep van buurtbewoners. Een lang en intensief proces dat nu heeft geresulteerd in een ‘echt’ wijkpark De Verademing, dat je op 28 mei kunt bekijken tijdens een wandeling met de ontwerpers.

Het heringerichte park maakt op diverse manieren verbinding met de buurt en sluit met een doorgaand wandelpad en diverse nieuwe entrees aan op het omringende stadsweefsel. Het park is ‘vergroot’ door een deel van de lager gelegen sportruimte anders te ordenen en bij het groene park te voegen. Ook is het park ‘vergoot’ door vergroening van de stenige buitenrand.

Functies die eerst aan de rand van het park of in het lage parkdeel lagen zijn nu echt onderdeel van het park. Deze functies zijn nu altijd te gebruiken. Daardoor wordt het park aantrekkelijker om te verblijven. Om het verblijven te stimuleren wordt er bovendien meer en diverser soorten beplanting toegevoegd in het park en aan de randen. Naast meer  ‘fleur en kleur’ zorgt deze nieuwe beplanting voor meer geleding in het park.  De vergroting van het park maakte een directe verbinding mogelijk vanaf de kanaalzone, de Asmanweg, naar het park. Tevens sluit dit aan op de toekomstige recreatieve verbinding naar het naast gelegen Energiekwartier. De Verademing is getransformeerd tot een aantrekkelijk, groen, verblijfs- en gebruikspark dat aansluit op de stedenbouwkundige structuur en diverse komende ontwikkelingen.

  • Datum: dinsdag 28 mei 2019
  • Adres:  Asmanweg 102, bij de entree naar de sportvelden, Den Haag

Programma

  • 17.30 uur inloop
  • 18.00 uur toelichting en rondleiding door landschapsontwerper /stedenbouwkundige Jan Verburg en Vivian Hofstede van gemeente Den Haag
  • borrel

Foto’s: de Wijde Blik

De rondleiding van het Haags Architectuur Café (HaAC) is vrij toegankelijk, aanmelden is deze maand niet nodig.
De excursies van HaAC tellen mee voor de benodigde uren voor de bij- en nascholing in het kader van de Wet Architecten Titel (architectenregister)

Leave a Comment

*