29 oktober: stadsgesprek ‘cultuurhistorie in groeistad Zoetermeer’

Organisatie: Stichting de Schatbewakers.

stadsgesprek zoetermeer

De ontwikkelingen in het recente verleden hebben hun sporen in Zoetermeer nagelaten. De groeistad is daar en wordt nu bewoond door 120.000 burgers. De eerste verbouwingen hebben al plaatsgevonden en de huidige planningspraktijk is in veel opzichten compleet veranderd. Van plan naar project, van top down naar bottom up en in het speelveld hebben nieuwe opdrachtgevers (van 1 naar 300) hun posities ingenomen. Er ligt geen leeg weiland meer klaar, maar een in gebruik genomen woonomgeving, waarin kritische bewoners hun gevoelens over de stad bij plannen voor verandering in vele toonaarden uiten.
Deze ontwikkelingen hebben mede de stad gevormd zoals zij nu is. Niet alleen fysieke, maar ook in mentale zin. Vandaar dat in de reeks stadsgesprekken “Zoektocht naar de Ziel van Zoetermeer” vanuit diverse disciplines, vanuit vakgenoten, vanuit bestuurders en bewoners aan de deelnemers gevraagd wordt om kennis over en ervaringen met deze stad te uiten en te delen.
Het afgelopen voorjaar heeft de Schatbewakers drie stadsgesprekken georganiseerd; over de stedenbouw van de stad, het culturele leven in een groeistad en de rol van het landschap in en om Zoetermeer. De opkomst en de vele positieve reacties hebben ons gesterkt om de geplande reeks van zes gesprekken met plezier te voltooien. Vandaar dat we op 29 oktober 2015 het vierde stadsgesprek organiseren over de cultuur-historische betekenis van de groeistad Zoetermeer. Je bent van harte welkom om ook aan dit gesprek deel te nemen.
Organisatie: de Schatbewakers. Aanmelden via info@schatbewakers.nl

Leave a Comment

*