12 november: stadsgesprek ‘sport, spel en evenementen in Zoetermeer’

Organisatie: Stichting de Schatbewakers.

stadsgesprek zoetermeer

Op 12 november 2015 organiseren de schatbewakers het vijfde stadsgesprek in de reeks “Zoektocht naar de Ziel van Zoetermeer” vanuit diverse disciplines, vanuit vakgenoten, vanuit bestuurders en bewoners aan de deelnemers gevraagd worden om kennis over en ervaringen met deze stad te uiten en te delen. Het thema van de avond is, de  ‘de spelende mens’ | sport, spel en evenementen in Zoetermeer.

De ontwikkelingen in het recente verleden hebben hun sporen in Zoetermeer nagelaten. De groeistad is daar en wordt nu bewoond door 120.000 burgers. De eerste verbouwingen hebben al plaatsgevonden en de huidige planningspraktijk is in veel opzichten compleet veranderd. Van plan naar project, van top down naar bottom up en in het speelveld hebben nieuwe opdrachtgevers (van 1 naar 300) hun posities ingenomen. Er ligt geen leeg weiland meer klaar, maar een in gebruik genomen woonomgeving, waarin kritische bewoners hun gevoelens over de stad bij plannen voor verandering in vele toonaarden uiten. Deze ontwikkelingen hebben mede de stad gevormd zoals zij nu is. Niet alleen fysieke, maar ook in mentale zin.

Organisatie: de Schatbewakers. Graag aanmelden via info@schatbewakers.nl

Leave a Comment

*